PIANO


Teclat, tapa, suport de la tapa, faristol, arpa de cordes i tapa harmònica, pedals, Potes amb rodes...

Pàgina per coneixer aquest instrument, per tocar cançons... (clicar a sobre del piano)